Selekcija 2007

 Radivojević Nemanja
 Stepanović Lazar
 Šuša Dimitrije
 Ralević Luka
 Stošić Luka
   Vulović Boško
 Gajdurović Vuk 
 Milanović Nikola
 Džogazović Aleksa
 Krbanjević Luka
 Stojanović Mihailo
 Mašulović Lazar
 Damjanović Mateja
 Matić Vojin
 Bačkonja Aleksa
 Blagojević Veljko