Kampovi

Cilj organizovanja kampova

Poenta organizovanja kampova je fizičkim vežbanjem pozitivno uticati na rast i razvoj dece, stvaranje sportskih navika, upoznavanje i prvi koraci u fudbalu, skijanju, plivanju, veranju, biciklizmu i drugim vidovima sportskih aktivnosti.

Potenciramo značaj sociološkog aspekta boravka dece u organizovanoj grupi i njenom uticaju na psiho-sociološki razvoj deteta, kao i afirmaciju zdravog načina života, poštenja, fer pleja, jednakosti, drugarstva i svega drugog što sport može pružiti.

 

Fudbalski kampovi

Fudbalski kampovi su tematski koncipirani, u smislu obrade jednog od tehničkih elemenata fudbala.Namenjeni su deci od 7 do 15 godin, koja svoje fudbalske veštine usavršavaju pod nadzorom licenciranih trenera, specijalista za rad sa mlađim uzrasnim kategorijama.

Teme i programi rada su prilagođeni starosnoj dobi polaznika kampa, njihovim specifičnostima i u skladu sa savremenim saznanjima o uticaju fizičkog vežbanja na razvoj deteta.

Nivo sposobnosti i kvalitet igre nisu ograničavajući faktor za uključivanje dece na pomenutim kampovima, ali o talentovanoj deci vodimo računa prateći njihov napredak po svim parametrima uz analizu rezultata testiranja motoričkih sposobnosti, koje sprovodi profesor sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Beograda.

Zimski kampovi

Zimski kampovi sa obukom skijanja i boravkom u zimskim uslovima su aktivnost koju realizujemo za vreme zimskog raspusta sa namerom da deci omogućimo prve skijaške korake i upoznaju sve blagodetima boravka u zimskim, zasneženim uslovima.

Škola plivanja

Tokom letnjeg raspusta u Beogradu, zimskih i letnjih kampova organizujemo obuku u plivanju, grupnu ili individualnu tokom koje deca upoznaju i nauče da savladavaju još jednu, za sport važnu sredinu, vodu.