Učešće u ligama

FK ''Mondial'' je jedan od osnivača Dečije fudbalske asocijacije i Mini maksi lige, koja se realizuje u zimskom periodu u balon salama (u zatvorenom prostoru) pa je i logično da sve selekcije FK ''Mondial'' učestvuju u Mini - Maksi ligama, a u skladu sa uzrastom u MIKRO, MINI, MIDI, MAKSI i MEGA ligi.

Kada je reč o prolećnom i jesenjem periodu, tj o učešću selekcija na otvorenim prostorima, iste su uključene u takmičenja Fer plej lige, takođe po uzrasnim kategorijama.

Poenta učešća dece u ovim ligama je, omogućiti realizaciju treninga u specifičnim uslovima, takmičarskim, bez rezultatskog opterećenja, u smislu njihove pripreme za neka buduća kako sportska tako i životna takmičenja.